Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Novinár

Daria Profesia: Novinár
Lokácia: Rusko
Týždne: 2
Darina Profesia: Novinár
Lokácia: Rusko
Týždne: 1
eduard Profesia: Novinár
Lokácia: Slovensko
Týždne: 1
Jan Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 2
Job Profesia: Novinár
Lokácia: Keňa
Týždne: 1
Marek Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 1
Miloslav Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 1
Ondřej Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 18
Petr Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 21
Thomas Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 3
Veronika Profesia: Novinár
Lokácia: Česká republika
Týždne: 35