Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Základní škola a Mateřská škola Nymburk